Home/hem

Welkom, välkommen, välkomna!

 

 

 

Scandutch is een in Nederland gevestigde jonge organisatie die verschillende diensten aanbiedt die met het land Zweden te maken hebben.

 

 

 

Wat doen wij voor u?

 

Vertalen van het Zweeds naar het Nederlands

Scandutch vertaalt teksten van het Zweeds naar het Nederlands.

Onze opdrachtgevers zijn o.a. particulieren die behoefte hebben aan een vlotte vertaling van bijv. Zweedstalige websites naar het Nederlands. Ook verenigingen die geschreven artikelen uit het Zweeds vertaald willen hebben maken gebruik van onze diensten.

 

 

Vertaalmachines worden steeds beter en kunnen een prima hulp zijn bij de vertaling van losse woorden. Toch is het niet verstandig te vertrouwen op een (gratis) vertaalmachine.

 

Scandutch levert een goede vertaling van uw Zweedse artikel omdat wij rekening houden met de context van uw stuk.

En als uw verzoek buiten ons werkterrein ligt, dan laten wij u dat eerlijk weten!

 

 

Gidsen

Het gastvrij opvangen en rondleiden van Zweedstaligen in Nederland.

Een belangrijke bestemming is Amsterdam of Flevoland.

 

 

Beurzen

Het op enthousiaste wijze bemannen van stands voor (emigratie) beurzen in Nederland.

 

 

 

Scandutch är en ung och flexibel holländsk organisation som erbjuder olika tjänster för svenska företag, svenska privatpersoner och föreningar.

 

 

 

Vad kan vi bjuda er?

 

Översättningar

Scandutch översätter svenska texter till nederländska.

Våra kunder är bl.annat svenska privatpersoner som behöver en flytande översättning av t.ex. webbsidor till det nederländska språket. Även föreningar, som vill ha översatt svenska originaltexter för sina tidningar, magasin eller nyhetsbrev, använder våra tjänster.

 

 

Översättningsmjukvara blir bättre och bättre, och kan vara till stor hjälp när det gäller översättningar av enstaka ord, men fungerar inte tillräckligt bra om man vill ha en läsbar artikel eller webbsida. Så det är inte förståndigt att översätta dina fina texter med hjälp av en (gratis) översättningstjänst. Scandutch är en översättningsbyrå som erbjuder en korrekt översättning av dina svenska texter till nederländska eftersom vi tar hänsyn till kontexten.

Och om din begäran ligger utanför våra möjligheter, så säger vi det ärligt.

 

 

Guide

För svenskspråkiga resenärer kan vi uppträda som reseledare till olika destinationer i Nederländerna. Amsterdam är ett viktigt resemål.

 

 

Mässor

Vi har stor erfarenhet om ni behöver personal som kan tala både svenska och holländska.

Det kan vara nödvändigt på t.ex. mässor.

 

Copyright © All Rights Reserved